BARCELONA 59.6X59.6

MÃ SẢN PHẨM : BARCELONA B, BARCELONA C

KÍCH THƯỚC: 59.6X59.6

XUẤT XỨ : SPAIN