BRECCIA AURORA

Mã gạch : BRECCIA AURORA 

Kích thước : 25x75

Xuất xứ : Iris - Italy