MUSE FLAME..

Mã gạch :MUSE FLAME 

Kích thước : 25X75

Xuất xứ :  Iris - Italy