EGEO

Kích thước: 59,6 x 59,6 cm

Bề mặt: Mờ - Mịn