VANGLIH PULIDO

Kích thước : 2400 x 1200 x 6mm

Xuất xứ : Baldocer - Spain