Lavabo Tulip

Lavabo Tulip kèm mặt bàn 2 loại: mặt bàn kèm ngăn kéo và mặt bàn có hộc

Màu: Cappucino