Bộ cốc thu nước & vải chống thấm

Cốc thu nước cho thoát sàn.

Đường kính 40 - 50mm, dùng cho thoát ngang và đứng.

Vải chống thấm siêu bền - thay cho bước chống thấm thông thường.