Thoát sàn bề mặt lưới

Kích thước: 1200x93mm - 596x93mm - 800x93mm