BOMBAY SILVER

CHI TIẾT SẢN PHẨM
BOMBAY SILVER
TÊN SẢN PHẨM
SILVER
MÀU SẮC
31.6X90
KÍCH THƯỚC
SPAIN
XUẤT XỨ