CHROMA

CHI TIẾT SẢN PHẨM
CHROMA
TÊN SẢN PHẨM
GREY
MÀU SẮC
120X280CM
KÍCH THƯỚC
ITALY
XUẤT XỨ