Mosaic SICIS – Nghệ thuật khảm Ý

23/03/2023
Mosaic sử dụng những mảnh nhỏ của vật liệu đặt lại với nhau để tạo ra một tổng thể thống. Hay còn là chế tạo từ những viên gạch sứ nhỏ được ghép lại thành những bức tranh tuyệt đẹp