CORUNDUM

CHI TIẾT SẢN PHẨM
CORUNDUM
TÊN SẢN PHẨM
TÍM
MÀU SẮC
120X280CM
KÍCH THƯỚC
ITALY
XUẤT XỨ