African Iroko

CHI TIẾT SẢN PHẨM
African Iroko
TÊN SẢN PHẨM
NÂU ĐẬM
MÀU SẮC
NHIỀU KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC
ITALY
XUẤT XỨ