METROPOLITAN

CHI TIẾT SẢN PHẨM
METROPOLITAN
TÊN SẢN PHẨM
Trắng
MÀU SẮC
90x90, 60x120
KÍCH THƯỚC
SPAIN
XUẤT XỨ