PADOVA 80X160

CHI TIẾT SẢN PHẨM
PADOVA 80X160
TÊN SẢN PHẨM
Kem vàng
MÀU SẮC
80X160
KÍCH THƯỚC
SPAIN
XUẤT XỨ